Jobopslag | Chef for Innovation Center Denmark Silicon Valley – USA


Jobopslag fra Eksportrådet

Chef for Innovation Center Denmark Silicon Valley – USA
25/04/10 22:42 Filed in: Jobs
Job id
CHEF FOR INNOVATION CENTER DENMARK SILICON VALLEY – USA
3.Y.31. Eksportrådet – 2010. Innovationschef Silicon Valley

Jobbet kort
Er du interesseret i at åbne døre for danske virksomheder og innovationsmiljøer i et af verdens førende innovationsmiljøer med en international hverdag i krydsfeltet mellem forretning og innovation? Så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som chef for det danske innovationscenter i Silicon Valley.

Beskrivelse
Innovationscentret i Silicon Valley blev etableret i 2006 i et samarbejde mellem Eksportrådet i Udenrigsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) som det første center ud af tre. De to andre ligger i Shanghai og München. Innovationscentrene skal styrke dansk forskning og innovation ved at hjælpe danske virksomheder og forskningsinstitutioner med at hente viden hjem fra verdens førende innovationsmiljøer og ved at markedsføre Dan- mark som videnssamfund. På centrene skabes sammenhæng mellem forskning, kommerciel innovation og investeringsfremme.

På innovationscentret i Silicon Valley bliver dine primære opgaver at bistå danske virksomheder med teknologisøgning, identifikation af samarbejdspartnere, rådgivning om forretnings- plan, rådgivning vedr. kapitalsøgning, markedsføring mv. Samtidig har du som leder på centret ansvar for den daglige ledelse og udvikling af innovationscentret, herunder etablering af samarbejdsrelationer med centrale aktører i det danske og lokale forsknings- og innovationsmiljø. Du skal således arbejde med at bygge bro mellem Danmark og Silicon Valley – og skabe adgang til videnoverførsel, samarbejde og vækst. Centrets fokusområder er informations- og kommunikationsteknologi (IKT), bio- og medico teknologi samt cleantech.
Centret har tilknyttet en medarbejder udsendt af VTU og har tre lokalansatte medarbejdere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med den danske ambassade i Washington, D.C. og de øvrige danske repræsentationer i USA. Centrets arbejde er en del af en samlet koordineret varetagelse af danske interesser i USA, som sker under ambassadens overordnede ansvar. Eksport- rådets organisation i USA omfatter desuden generalkonsulaterne i New York og Chicago samt et handelskontor i Atlanta.
Alle Eksportrådets kontorer udfører primært eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige og fælles resultatmål – værdiskabelse, kundeudbredelse, indtjening m.v.

Du får en samlet konkurrencedygtig honorering under udstationeringen. Den består af et eksportstipendium for 2 år, normalt med mulighed for at forny stipendiet i op til 5 år. Beslutning herom baseres bl.a. på, om de opstillede resultatmål er opfyldt. Under udsendelsen får du desuden et udetillæg fastsat i forhold til leveomkostningerne i Silicon Valley, og der stilles bolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Ved lokal ansættelse i USA gælder andre vilkår.

Læs nærmere omkring opslaget her.

[From Strategy2Tactics | Blog on strategy, innovation and transformation]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s